Presádzanie stromov

Presádzanie vtedy 260 ročného tisu. Frankfurt 1907

Presádzanie veľkých stromov je špeciálna činnosť našej spoločnosti pre ich zachovanie. Pri stavebnej činnosti padajú stovky stromov zbytočne. Bežnou praxou je výrubové konanie, odstránenie stromov, výstavba, sadové úpravy. Vo väčšine prípadov ale následne
vysádzané stromy ani po rokoch nedosahujú funkčnosť pôvodného porastu. Porovnanie sa dá spraviť veľmi rýchlo a jednoducho: spočítajte listovú plochu vyrúbaných stromov a porovnajte s plochou listov novovysadených stromov. Jedná sa pri tom o plochu plniacu nielen estetickú, ale hlavne ekologickú funkciu.

K tomuto pragmatickému pohľadu na vec treba pridať pohľad na
strom ako na živý organizmus.

Stromy mali pre nás ľudí vždy neobyčajný význam.
Boli sídlom bohov, miesta stretnutí a súdov, ponúkajú ochranu,
dávajú potravu, dodávajú stavebné drevo, drevo na kúrenie.
Ztelesňujú silu a plodnosť, v lete vyhľadávame ich chladivý tieň, filtrujú prach zo vzduchu, zvyšujú vlhkosť vzduchu.
Znižujú hluk, redukujú silu vetra, chránia nás pred nežiadúcimi pohľadmi, ich korene chránia pôdu pred eróziou, ...

Keď nesadíš, aspoň nerúb.

  Mechanicky vieme presadiť strom podľa druhu a podmienok na stanovisku do 150cm obvodu kmeňa. Strom vieme presadiť s koreňovým balom s priemerom max 3m a objemom 6,5m³.

  Ručne vieme presadiť prakticky akýkoľvek strom.